Disclaimer

Bewijs van Afstand – Disclaimer

1. Inhoud

De auteur behoudt zich het recht voor niet verantwoordelijk te zijn voor de actuele aard, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aanpraken met betrekking tot schade die voortkomt uit het gebruik van delen van de verstrekte informatie, waaronder delen van de informatie die onvolledig of onjuist mochten zijn, worden derhalve afgewezen.
Alle aanbiedingen zijn niet bindend en zonder enige verplichting. Delen van pagina’s of de volledige uitgave, waaronder alle aanbiedingen en informatie, mogen verspreid, uitgewisseld of gedeeltelijk of volledig door de auteur gewist worden zonder voorafgaande kennisgeving.

2. Verwijzingen en links

De auteur is niet aansprakelijk voor de inhoud waar vanaf zijn pagina naar verwezen of doorverbonden wordt – tenzij hij volledig weet heeft van het feit dat de inhoud onwettelijk is en in staat is te voorkomen dat de bezoekers van zijn site deze pagina’s zullen zien. Indien er schade geleden wordt door het gebruik van de hier gepresenteerde informatie, dan zal uitsluitend de auteur van de desbetreffende pagina’s aansprakelijk kunnen worden gesteld en niet degene die naar deze pagina’s doorverbonden heeft. Voorts is de auteur niet aansprakelijk voor brieven of berichten die gepubliceerd worden door gebruikers van discussiegroepen, gastboeken of mailingslijsten die op zijn pagina vermeld worden.

3. Copyright

De auteur heeft getracht voor de publicatie geen materiaal te gebruiken waarvoor auteursrechten gelden of, indien dit niet mogelijk bleek, het copyright van het betreffende voorwerp aan te geven.
Het copyright voor materiaal dat door de auteur gemaakt is, is voorbehouden. Verveelvoudiging of gebruik van voorwerpen zoals schema’s, geluiden of teksten in andere digitale of gedrukte uitgaven is niet toegestaan zonder de nadrukkelijke toestemming van de auteur.

4. Geheimhoudingsbeleid

Wanneer er gelegenheid wordt gegeven om persoons- of bedrijfsgegevens (e-mail adressen, naam, adressen) in te voeren, dan geschiedt het invoeren van deze gegevens op vrijwillige basis. Zowel het gebruik als betaling van de aangeboden diensten is mogelijk – indien en in zoverre dit mogelijk of redelijk is – zonder opgave van persoonsgegevens of middels opgave van geanonimiseerde gegevens of een alias. Het gebruik van gepubliceerde postadressen, telefoon- of faxnummers en e-mailadressen voor marketingdoeleinden is niet toegestaan, overtreders die ongewenste spamberichten versturen, zullen hiervoor gestraft worden.

5. Rechtsgeldigheid van dit bewijs van afstand

Dit bewijs van afstand dient beschouwd te worden als deel van de publicatie op internet waarvandaan u doorverwezen werd. In het geval paragrafen of afzonderlijke termen van deze verklaring onwettelijk of onjuist mochten zijn, dan blijft de inhoud of geldigheid van de andere delen onveranderd van kracht.